Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) üniversitelerimizin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini amaçlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” adlı raporu yayımlandı.

Bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkân tanıyan ve 2016 yılından itibaren her yıl yayımlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” adlı raporda 2021 yılı için 131 alt araştırma alanına yer verildi.

Tüm üniversitelerin karşılaştırıldığı 2020 ve 2021 yılları ‘Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ grafiklerinde, Üniversitemiz Madencilik Teknolojileri alanında 1’inci bölgede yer alma başarısını gösterdi. Hacim ve kalite bakımından diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında, 2020 yılında ilk 10 üniversite, 2021 yılında ise ilk 15 üniversite arasına girme başarısını gösterdi. Karşılaştırması yapılan üniversitelerin toplam sayısının 100 civarında olduğu dikkate alındığında, Üniversitemizin ‘Madencilik Teknolojileri’ yetkinlik alanında etkin bir üniversite olduğu açıkça ifade edilmekte. Üniversite içi yetkinlik alanlarının karşılaştırıldığı grafikte ise, Madencilik, Üniversitemiz bünyesindeki bir çok alanı geride bırakarak, yine 1. bölgede yer alma başarısını göstermiştir.