Maden Mühendisliği mesleki eğitime girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı ilgili sınavdan “Maden Mühendisliği” lisans programı için yeterli puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim formunda “Maden Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Jeoteknik Teknikerliği, Cevher Hazırlama ve Maden, Mermercilik/Mermer Teknolojisi, Taş İşlemeciliği, ön lisans bölümlerini başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Maden Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.