Görev ve Sorumlulukları

 1. Araştırma yapmak, yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak
 2. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere, 3/p ve33. maddelerinde belirtilen görev tanımına uygun hareket etmek.
 3. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yapılmasında hazır bulunmak, bunların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.
 4. Mezuniyet töreni ve uyum programı ile ilgili verilen görevleri yapmak.
 5. Spor etkinliklerinde Fakülteyi temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etmek.
 6. Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak.
 7. Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak.
 8. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak.
 9. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak.
 10. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
 11. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak.
 12. Bölüm ve Dekanlıkta yapılacak her türlü akademik ve idari faaliyetler hususunda yöneticilere destek olmak,
 13. Fakülte ile ilgili toplantılara ve temsillere katılmak.
 14. Fakülte yönetiminin ve öğretim üyelerinin vereceği diğer görevleri yapmak