Eğitim Süresi ve İçeriği:

Mühendislik-mimarlık fakültelerinde, öğrenim süresi 4 yıldır.

Üniversiteler arasında farklılıklar olmasına rağmen meslek eğitimi süresince öğrenciler genellikle: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri yanında;

Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topografyası, Genel Jeoloji, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineraloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalürji, Nümerik Analiz, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Endüstriyel Hammaddeler, Kömür Jeolojisi, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon, İş Hukuku derslerini alırlar.

Kazanılan Unvan:

Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Maden Mühendisliği” lisans diploması ve "Maden Mühendisi" ünvanı verilmektedir.