Bölümümüz bünyesinde oluşturulan Kalite ve İç Kontrol Komisyonu üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇAVUŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa KAHRAMAN

Doç. Dr. Cem YÜCEL

Bölüm Sek. Celil ÖKTEM