Maden İşletme Laboratuvarı

   Titreşim ve Patlatma Ölçer

Madencilik faaliyetlerinde maden sahasında yapılan patlatmalı üretimlerin çevre üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmeden gerçekleştirilebilmeleri için uygun şiddetlerde yapılmaları gerekmektedir. Burada patlatmanın yapılacağı çevrede bulunması mümkün olan yapıların zarar görmemesi ilk önceliklerdendir. Bu sebeple yapılan patlatmanın meydana getireceği titreşim ve hava şoku etkilerinin kontrol edilmesi zorunluluk olmaktadır. 

Bölümümüzde bulunan titreşim ve patlatma ölçme cihazı ile gerek maden firmalarının ihtiyaç duymaları durumunda gerekse de akademik çalışmalarda kullanılmak üzere yapılan patlatmaların titreşim ve hava şoku ölçümleri yapılabilmektedir. 

 

Cevher Hazırlama Laboratuvarı

Bilyalı ve Çubuklu Değirmen

Maden Mühendisliği alanında yapılan her laboratuvar çalışmasında gerekli olan boyut küçültme işleminin rahatlıkla yapılmasına olanak sağlayan bilyalı ve çubuklu değirmenler; özellikle bu aşamadan sonra yapılacak her türlü karakterizasyon ve zenginleştirme işlemleri için bir gerekliliktir. 

Bölümümüzde bulunun ses yalıtımlı kabinli yapıya sahip 1 adet bilyalı ve 1 adet çubuklu değirmen ile gerektiği durumlarda her iki değirmenin eş zamanlı öğütme işlemleri yapılabilmektedir. 

 

Flotasyon Cihazı

Çoklu metalik minarel içeren cevherlerin zenginleştirilmesinde minerallerin fiziko-kimyasal özelliklerinden faydalanarak minerallerin birbirinden ayrılmasında yaygın olarak kullanılan flotasyon ile zenginleştirme yönteminde kullanılan cihazdır.

Bölümümüz laboratuvarlarında farklı hücre hacimlerinde 3 adet hücreye sahip 1 adet flotasyon cihazı bulunmaktadır.