Maden Mühendisliği tanımı:

Maden Mühendisliği; madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.

Maden Mühendisi kimdir?

Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal kaynakların ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

Mesleki Görev:

Maden Mühendisleri;

Maden sahalarını saptamak için Kimya ve Jeoloji mühendislikleri ile koordineli çalışmalar yürüterek, maden sahalarını saptamada jeoloji, topografik ve çevresel etkileri değerlendirerek ekonomiye kazandırılabilecek yeraltı zenginliklerini inceler.

Madenlerin ekonomiye kazandırılması adına çıkarılması için, her türlü hesapları ve çalışmaları yaparak etkin ve en ekonomik madencilik sistemini geliştirir.

Yeraltı ve yerüstünde yürütülen madencilik faaliyetlerine gözetmenlik yaparak güvenliği sağlar.

Madenlerin çıkarıldıktan sonra hangi aşamalardan geçeceğini hesaplayarak etkin bir cevher hazırlama ve zenginleştirme modeli geliştirir.