Maden Mühendisliği Bölümünün vizyonu;

  • Bilimsel sorumluluk altında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak,
  • Maden mühendisliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve sanayi ile teknolojik alanda işbirliği gerçekleştirmek,
  • Madencilik problemlerinin çözümüne katkıda bulunmaktır.