Maden mühendisliği alanında;

  • Mühendislik sorumluluklarını benimsemiş, toplum ve çevre değerlerine duyarlı, yaratıcı, takım çalışması yürütebilen  ve yüksek iletişim becerisine  sahip mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve mühendislik projeleri yürütmek,
  • Elde edilen bulguları toplumun yararına sunmaktır.