Bölümümüz Hakkında:

Gümüşhane Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında, ülkemizde büyük maden potansiyeline sahip Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, tespit edilmiş ve halen tespit edilmeye çalışılan cevher oluşumlarının ekonomiye kazandırılması, yörede ve ülkemizde madencilik konusundaki sorunlara çözüm getirmek, ülkenin ve yörenin ihtiyacı olan nitelikli Maden Mühendislerinin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

 

Programın Amacı:

Maden mühendisi, maden yatağının aranması, bulma, işletme, değerlendirme, cevher hazırlama-zenginleştirme ve tesis sonunda ortaya çıkan yüksek tenörlü cevherin pazarlanması süreçlerinin tamamında yönlendirici konumundadır. Bu bağlamda Gümüşhane Üniversitesi Maden Mühendisliğinin amacı, doğal kaynakların bulunmasında, korunmasında, işletilmesinde, pazarlanmasında, ürün ve üretim kalitesinin arttırılmasında ve yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun hale getirilmesinde görev alacak maden mühendisleri yetiştirmektir.