Maden Mühendisliği lisans programındaki eğitim amaçlarımız;

 

  • Öğrencilerimize temel bilimler, temel mühendislik, insan ve toplum bilimleri ile mesleki konularda  zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan, uygulamalar ile zenginleştirilmiş bir eğitim programı sunarak maden mühendisliği alanında yetiştirmek ve araştırma yollarını göstermek.
  • Öğrencilerimizin, toplum ve çevre değerlerine duyarlılık bilinci içinde mesleki ve etik sorumluluk değerlerini geliştirmek.
  • Öğrencilerimizin matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama, deney yapma ve sonuçlarını yorumlama, mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerilerini geliştirmek.
  • Öğrencilerimize takım çalışması alışkanlığı edindirmek.
  • Öğrencilerimize bilişim teknolojilerinin kullanımı konusunda olanaklar sağlayarak temel bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak.
  • Öğrencilerimize mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim kurma yollarını göstermektir.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve mühendislik projeleri yürütmek,
  • Elde edilen bulguları toplumun yararına sunmaktır.