Açık İşletmeler Anabilim Dalı

Cevher Hazırlama Anabilim Dalı

Yeraltı Maden İşletmeciliği Anabilim Dalı

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı